Tuesday, November 3, 2009

minggu 44 (2 november 2009-6 november 2009)

Minggu 44

Tarikh : 2 November 2009 (Isnin)
Catatan : Cuti Peristiwa- All Souls Day

Tarikh : 3 November 2009 (Selasa)
Aktiviti : Program Pasca PMR 2009
Pertandingan Bolasepak Lelaki Dan Perempuan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 4 November 2009 (Rabu)
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Arah (Ulangkaji)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat:-
1. Mengetahui contoh-contoh kata arah dan penggunaannya dalam ayat.
2. Menjawab latihan berkenaan kata arah.
Fokus Utama : 8.0
Fokus sampingan : Aras 1, Aras 2
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai tajuk beserta contoh.
2. Pelajar menyalin soalan latihan.
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu
Mengajar : Buku rujukan, Tatabahasa Dewan
Refleksi : Guru mengadakan perbincangan mengenai soalan subjektif yang akan
keluar dalam ujian nanti. Guru berharap agar pelajar dapat menjawab
soalan ujian kelak.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 5 November 2009 (Khamis)
Masa : 12.50-2.00pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Tanya (Ulangkaji)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat:-
1. Mengetahui contoh-contoh kata tanya dan ayat tanya.
2. Menjawab latihan berkenaan kata tanya.
Fokus Utama : 8.0
Fokus sampingan : Aras 1, Aras 2
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai tajuk beserta contoh.
2. Pelajar menyalin soalan latihan.
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu
Mengajar : Buku rujukan, Tatabahasa Dewan
Refleksi :

minggu 43 (26 Oktober 2009-30 oktober 2009)

Minggu 43

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 26 Oktober 2009
Masa : 2.00-3.10 pm
Tempoh : 70 minit
Aktiviti : Bacaan umum
Refleksi : Pelajar dikehendaki untuk membaca sebuah sajak bertajuk ‘Seorang
Guru Tua’. Kesemua pelajar membaca sajak tersebut. Secara
umumnya, pelajar boleh membaca sajak.

Tarikh : 27 Oktober 2009
Hari : Selasa
Aktiviti : Program Pasca PMR 2009

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 28 Oktober 2009 (Rabu)
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Seru (Ulangkaji)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat:-
1. Mengetahui contoh-contoh kata seru dan ayat seruan
2. Menjawab latihan berkenaan kata seru.
Fokus Utama : 8.0
Fokus
1. Penerangan mengenai tajuk beserta contoh.
2. Pelajar menyalin soalan latihan.
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Kemahiran Berfikir
Bahan Bantu
Mengajar : Buku rujukan, Tatabahasa Dewan
Refleksi : Pelajar menyalin latihan dan membuatnya sebagai kerja rumah.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 29 Oktober 2009 (Khamis)
Masa : 12.50-2.00pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Seru (Ulangkaji)- sambungan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat:-
1. Mengetahui contoh-contoh kata seru dan ayat seruan
2. Menjawab latihan berkenaan kata seru.
Fokus Utama : 8.0
Fokus sampingan : Aras 1, Aras 2
Aktiviti :
1. Penerangan mengenai tajuk beserta contoh.
2. Pelajar menyalin soalan latihan.
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Kemahiran Berfikir
Bahan Bantu
Mengajar : Buku rujukan, Tatabahasa Dewan
Refleksi : Guru mengadakan perbincangan jawapan bersama pelajar. Rata-
rata pelajar dapat menjwab latihan dengan betul.


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 30 Oktober 2009 (Jumaat)
Masa : 4.00-5.10 pm
Tempoh : 70 minit
Aktiviti : Bacaan umum
Refleksi : Pelajar dikehendaki membaca sebuah buku cerita bertajuk “Ayam Jantan
Dengan Itik Angsa”. Seorang pelajar akan membaca dua muka surat
setiap seorang. Hanya 10 pelajar yang dapat membaca buku cerita itu
dalam kelas kali ini.

Tuesday, October 20, 2009

Minggu 42 (19 Oktober 2009-23 Oktober 2009)

Minggu 42

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 19 Oktober 2009 (Isnin)
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Nafi (sambungan)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :-
Mengetahui golongan kata nafi iaitu
1. Tidak
2. Bukan
Fokus Utama : 8.1
Fokus Sampingan : Aras 3(i)
Aktiviti :
1. Penerangan guru
2. Membaca ayat secara perseorangan.
3. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : Terdapat pelajar yang dapat membuat kerja rumah dan memberikan
jawapan yang betul. Tetapi, sebahagian lagi masih kurang memahami
soalan yang diberi. Guru mengadakan perbincangan jawapan bersama
pelajar.

Tarikh : 20 Oktober 2009
Hari : Selasa
Aktiviti : Program Pasca PMR 2009

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 21 Oktober 2009 (Rabu)
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Karangan Bahan Grafik

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menulis beberapa ayat berdasarkan bahan grafik yang diberi.
2. Menghasilkan sebuah karangan lengkap.
Fokus Utama : 8.3, 8.4
Fokus Sampingan : Aras 1 (i), (ii)
Aktiviti :
1. Penerangan guru
2. Perbincangan mengenai bahan grafik
3. Menghasilkan ayat dan karangan
Ilmu : Sosial
Kemahiran Bernilai
Tambah : Kajian Masa Depan
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, model karangan
Refleksi : Pelajar masih belum boleh menulis karangan dengan baik.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 22 Oktober 2009 (Khamis)
Masa : 12.50-2.00m
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Karangan Bahan Grafik (sambungan)
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Menulis beberapa ayat berdasarkan bahan grafik yang diberi.
2. Menghasilkan sebuah karangan lengkap.
Fokus Utama : 8.3, 8.4
Fokus Sampingan : Aras 1 (i), (ii)
Aktiviti :
1. Penerangan guru
2. Perbincangan mengenai bahan grafik
3. Menghasilkan ayat dan karangan
Ilmu : Sosial
Kemahiran Bernilai
Tambah : Kajian Masa Depan
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, model karangan
Refleksi : Pelajar dan guru mengadakan ulangkaji mengenai tajuk pelajaran: Kata Hubung

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 23 Oktober 2009
Masa : 4.00-5.10pm
Tempoh : 70 minit
Aktiviti : Bacaan umum

Minggu 41 (12 Oktober 2009-16 Oktobr 2009)

Minggu 41

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 12 Oktober 2009
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Aktiviti : Bacaan umum. Pelajar dikehendaki membaca satu petikan setiap
seorang. Tahap pembacaan pelajar masih berada dalam keadaan
yang kurang memuaskan. Ada pelajar yang enggan membaca
petikan yang diberikan kepada mereka.

Hari : Selasa (13 Oktober 2009)
Catatan : PMR 2009 ( Tingkatan 3)
Persekolahan hanya untuk pelajar Tingkatan 1sahaja.


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 14 Oktober 2009 (Rabu)
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Penguat
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
Mengetahui dan dapat memberikan contoh-contoh kata penguat iaitu:-
1. Kata penguat hadapan
2. Kata penguat belakang
3. Kata penguat bebas
Fokus Utama : 8.1
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : 1. Penerangan guru
2. Membaca ayat secara perseorangan.
3. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : P & P hanya berkaitan dengan penerangan dan pemberian contoh
sahaja. Latihan akan dibuat pada kelas yang akan datang.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 15 Oktober 2009 (Khamis)
Masa : 12.50-2.00pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Penguat (sambungan)

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
Mengetahui dan dapat memberikan contoh-contoh kata penguat iaitu:-
1. Kata penguat hadapan
2. Kata penguat belakang
3. Kata penguat bebas
Fokus Utama : 8.1
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : 1. Penerangan guru
2. Membaca ayat secara perseorangan.
3. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : Pelajar membuat latihan dengan bantuan guru.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 16 Oktober 2009 (Jumaat)
Masa : 4.00-5.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kata Nafi
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
Mengetahui golongan kata nafi iaitu
1. Tidak
2. Bukan
Fokus Utama : 8.1
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : 1. Penerangan guru
2. Membaca ayat secara perseorangan.
3. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : Guru memberikan 25 soalan latihan untuk dibuat sebagai kerja rumah.

Monday, October 5, 2009

RPH Minggu 39 - 41

Saya tidak dapat post komen dalam blog cikgu. Terpaksa saya buat posting di sini memandangkan cikgu telah menjemput saya sebagai blog Author.

Untuk makluman, RPH didapati kemas kini tetapi cikgu perlu betulkan minggu bagi RPH sebab minggu 39 adalah minggu Cuti Hari Raya Puasa, Minggu 40 bermula 28 Sept - 2 Okt & Minggu 41 bermula 5 Okt - 9 Okt.

Terima kasih kerana awal menghantar RPH. Teruskan usaha cikgu.

htchong

Minggu 40 ( 5 Oktober 2009- 9 oktober 2009)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 5 Oktober 2009
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Aktiviti : 8 pelajar membaca teks petikan dihadapan guru pada hari ini. Akhir
masa P& P, guru memberi kerja rumah kepada pelajar.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh : 5 Oktober 2009
Tingkatan : 3E
Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri untuk PMR 2009.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh : 6 Oktober 2009
Tingkatan : 3J
Hari : Selasa
Masa : 2.00-3.10pm
Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tarikh : 6 Oktober 2009
Tingkatan : 3C
Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35pm
Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANGARAAN

Tarikh : 6 Oktober 2009
Tingkatan : 3M
Hari : Selasa
Masa : 5.10-6.20pm
Refleksi :


Hari : Rabu ( 7 Oktober 2009)
Catatan : PMR 2009 ( Tingkatan 3)
Persekolahan hanya untuk pelajar Tingkatan 2 sahaja.

Hari : Khamis( 8 Oktober 2009)
Catatan : PMR 2009 ( Tingkatan 3)
Persekolahan hanya untuk pelajar Tingkatan 2 sahaja.

Hari : Jumaat (9 Oktober 2009)
Catatan : PMR 2009 ( Tingkatan 3)
Persekolahan hanya untuk pelajar Tingkatan 2 sahaja.

Minggu 39 ( 28 September 2009 - 2 Oktober 2009)

Minggu 39

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 28 September 2009
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Aktiviti : Bacaan umum. Pelajar dikehendaki membaca satu petikan setiap
seorang. Bacaan pelajar masih lagi pada tahap sederhana.
Berkemungkinan petikan yang dibaca agak sukar dari kebiasaan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh : 28 September 2009
Tingkatan : 3E
Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh : 29 September 2009
Tingkatan : 3J
Hari : Selasa
Masa : 2.00-3.10pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji untuk PMR 2009

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tarikh : 29 September 2009
Tingkatan : 3C
Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANGARAAN

Tarikh : 29 September 2009
Tingkatan : 3M
Hari : Selasa
Masa : 5.10-6.20pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANGARAAN

Tarikh : 30 September 2009
Tingkatan : 3F
Hari : Rabu
Masa : 12.50-2.00pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri untuk PMR 2009

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 30 September 2009 (Rabu)
Masa : 2.00-3.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Penggandaan
1. Penggandaan Penuh
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
Megetahui dan dapat memberikan contoh-contoh kata ganda penuh

Fokus Utama : 8.0
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : Penerangan guru
Sesi soal jawab. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : Secara keseluruhannya, pelajar dapat memberikan kata ganda penuh
dengan betul.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tarikh : 30 September 2009
Tingkatan : 3K
Hari : Rabu
Masa : 5.10-6.20pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 1 Oktober 2009 (Khamis)
Masa : 12.50-2.00pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Penggandaan
2. Penggandaan Separa
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
Megetahui dan dapat memberikan contoh-contoh kata ganda separa

Fokus Utama : 8.0
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : Penerangan guru
Sesi soal jawab. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : Kebanyakan pelajar masih kabur mengenai pelajaran pada awalnya.
Selepas penerangan dan diberi contoh-contoh yang mendalam, pelajar
mula memahami isi pelajaran hari ini.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tarikh : 1 Oktober 2009
Tingkatan : 3G
Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20pm
Refleksi : Perhimpunan untuk semua Tingkatan 1 – 3.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : Peralihan
Tarikh : 2 Oktober 2009 (Jumaat)
Masa : 4.00-5.10pm
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Penggandaan
3. Penggandaan Berentak
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
Megetahui dan dapat memberikan contoh-contoh kata ganda berentak
Fokus Utama : 8.0
Fokus Sampingan : Aras 3 (i)
Aktiviti : Penerangan guru
Sesi soal jawab. Membuat latihan
Ilmu : Morfologi
Kemahiran Bernilai
Tambah : Pembelajaran Secara Kontekstual
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, buku rujukan, tatabahasa dewan
Refleksi : Pelajar hanya menyalin nota mengenai tajuk pelajaran hari ini.
Penerangan akan dilakukan pada kelas yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Tarikh : 2 Oktober 2009
Tingkatan : 3H
Hari : Jumaat
Masa : 5.10-6.20pm
Refleksi : Pelajar membuat ulangkaji sendiri